2

حس حضورت دل ما میبرد                 گوشه شش گوشه و پایین پا

حس حضورت همه جا با من است      صحن نجف یا سحر سامرا

یا که به مشهد دم باب الجواد              یا وسط سایه ایوان طلا

در همه جا رفته ام و خوانده ام            باز به یاد تو و مولا رضا

آمدم ای شاه پناهم بده...

                    خط امانی ز گناهم بده...

/ 0 نظر / 13 بازدید